Základní relaxační cvičení

Nyní Vás seznámíme se základními relaxačními technikami, které zahrnují strategie ke zvýšení pocitu klidu a uvolnění. Tato relaxační cvičení jsou navržena tak, aby pomáhala ke snížení pociťovaného fyzického i psychického napětí (Norelli et al., 2022). Ze závěrů metaanalýzy studií od Li et al. (2020) vyplývá, že relaxační techniky jsou bezpečné a nízkorizikové. Navíc při jejich cvičení nejsou zapotřebí speciální a často nákladné pomůcky. Trénováním lze se je postupně naučit a snadno zapamatovat.

Imaginace

Smyslem imaginace je vytváření vizuálních i sluchových obrazů a vjemů, které si na základě přímých sugescí a metafor představujeme. Do těchto obrazů se prolíná naše nevědomí, fantazie, sny i vnímání reality. Relaxace pomocí imaginace je užitečná nejen pro snížení stresu, ale funguje jako motivační faktor k vytvoření ideální představy o naší budoucnosti a díky vytvoření různých scénářů děje i k získání vhledu do řešení náročných situací (Utay et al., 2006).

Připravili jsme pro vás imaginaci na téma bezpečného místa a mořské pláže.

Audio: Pláž

Audio: Bezpečné místo

Progresivní svalová relaxace

Tato relaxační technika přispívá k dosažení celkového tělesného i duševního uvolnění. Využívá prvků střídavého a postupného napínání a uvolňování svalů, přičemž se učí člověk tyto stavy od sebe navzájem rozlišovat a vědomě navozovat hluboké svalové uvolnění v jednotlivých částech těla. Samotné cvičení zabere 10–20 minut. 

Audio

Autogenní trénink

Další relaxační technikou je autogenní trénink, který vychází z pojetí člověka jako celku tří částí – psychické (vyšší nervová činnost), somatické (kostra a svaly) a útrobní, které se vzájemně ovlivňují. Změna v jedné z částí se poté projeví i v ostatních oblastech (Bedrnová & Pauknerová, 2015). 

Efekt autogenního tréninku spočívá v soustředění se na určitou část těla a její relaxaci s pomocí myšlenek a představ, které chceme, aby se naplnily. Cvičením se tak snažíme naučit ovlivňovat myslí své tělo a blíže vnímat tělesné projevy, které opětovně ovlivňují naše prožívání.

Audio: Autogenní trénink