Jak začít

Než se budeme věnovat tomu, jak využívat Snoezelen techniky jako formu relaxace a smyslové aktivizace, představíme Vám několik základních tipů, které Vám usnadní provádění následujících cvičení.

  • Relaxaci je možné se věnovat kdykoliv během dne (vynechte pouze dobu bezprostředně po jídle, nebo při pocitu hladu). Předem si vyhraďte čas, kdy se chcete relaxaci věnovat. Čas vyhrazený na relaxační cvičení je jen pro Vás.
    S nácvikem relaxace začněte v situacích, kdy se cítíte uvolněně (doma, na klidném místě). Postupně můžete zkoušet nacvičenou relaxaci i ve chvíli, kdy se cítíte pod stresem.
  • Relaxační techniky provádějte ve Vámi pohodlné a uvolněné poloze, která nevyžaduje napětí motorických svalů. Může to být poloha vleže nebo vsedě. Poloha vleže je vhodná na zádech, případně na pravém boku, kdy je zmírněno vnímání tlukotu srdce. Ruce nechte volně položené vedle těla.
  • Pokud během relaxace dojde k pocitům napětí a nepohodlí, můžete polohu změnit nebo upravit prostředí. Sledujte, jak se cítíte, své pocity pojmenujte. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, můžete relaxaci zcela vynechat.

Je v pořádku, když se Vám relaxace nedaří. Udržovat pozornost po celou dobu není obzvláště v začátcích s relaxací snadné, nesnažte se za každou cenu následovat instrukce. Pravidelným opakováním se Vaše koncentrace bude zlepšovat a uvolnění prohlubovat.