Snoezelen jako metoda podpory duševního zdraví dospělých

Metoda Snoezelen si získala pozornost v několika psychologických oblastech jako například práce se stresem a úzkostí, dětské terapie a mnoha dalších. Cílem Snoezelen je navodit pohodu a pozitivní reakce v prostředí, kde může klient zapomenout na vše negativní a nepříjemné a kde se může naplno uvolnit.  Prostor klientům umožňuje se naplno ponořit do terapeutického procesu, ale i učit se konkrétní dovednosti důležité pro péči o své duševní zdraví.

Snoezelen nabízí formu prevence duševního zdraví:

  • Identifikace vlastních silných stránek a rozvojových potřeb, upevnění existujících dovedností a motivace si nové dovednosti osvojovat.
  • Pojmenování podnětů, které na člověka působí relaxačně, a naopak objevení rušivých smyslových vjemů v životě.
  • Podněcuje zvědavost a kreativitu. Přináší nové nevšední zážitky a obohacující prostředí.
  • Zlepšuje porozumění vztahům a vlastní prožité zkušenosti.
  • Zmírňuje napětí, zlepšuje adaptaci na změny.
  • Podporuje naučení se základním relaxačním technikám a nalezení místa ve svém životě pro pravidelný odpočinek.
  • Podporuje uvědomění si vlastních potřeb a emocí a umožňuje je v bezpečném prostředí vyjádřit.
  • Posiluje dovednost vědomě koncentrovat svou pozornost.
kurzyslovensko.sk/projekty

Tipy, jak mohou jednotlivé místnosti Snoezelen vypadat a k čemu mohou sloužit.