Jak si na sebe udělat během dne čas?

Často víme, že je dobré se na chvíli během dne zastavit a věnovat se svému duševnímu zdraví. Kde ale na to vzít čas?

Otázky k zamyšlení

  • Kdy se mi daří během dne věnovat se své psychice? Jaké to potom pro mě je?
  • Mám i jiné způsoby, jak pečuji o svoji pohodu? Jaké?
  • V jakých situacích se potřebuji zastavit a chvíli se věnovat sám/sama sobě?

Krátké relaxace

Možným řešením, jak zavést do nabitého dne chvíli pro péči o své duševní zdraví, jsou krátké relaxace. Ty většinou zaberou jen pár minut a lze je provádět na různých místech kdykoliv během dne. Postupně se v následujícím textu naučíte například: 

  • Krátká dechová cvičení
  • Vědomé provádění pozornosti
  • Soustředění pozornosti ke svým smyslům
  • A mnoho dalšího 🙂

Každému vyhovuje jiný způsob péče o svoji psychiku a to je v pořádku. Vždy je důležité se zamyslet nad tím, co mi která aktivita přináší a jestli je mi v ní příjemně. Snoezelen nabízí řadu klasických relaxačních technik, ale i způsoby odpočinku nevšední a kreativní. V následujících částech Vám od obou dvou některé techniky představíme. Je jen na Vás, které Vás zaujmou. Pro efektivní péči o své zdraví není třeba aplikovat všechny techniky. Mnohem efektivnější může být časté opakování jedné, která je Vám nejbližší.