Možnosti podpory duševního zdraví ve VR

Dechová cvičení

Klienti často sdílí dojmy, kdy se při tréninku dechových cvičení nedokáží nadchnout, protože se na svůj dech nemohou plně soustředit. Často samotnou snahou se tempo dechu proměňuje. Klienti zároveň uvádějí, že se v dodržování instrukcí často ztrácejí a nejsou si jistí, jestli při dechovém cvičení zaujímají správnou polohu těla. Vizualizovaná a sluchově doprovázená dechová cvičení ve VR nabízí možnosti, jak si své dýchání lépe uvědomovat, vizuálně si představit proud vzduchu a mít tak nad svým nádechem a výdechem větší kontrolu. Přítomnost v relaxační virtuálním prostředí navíc pomáhá se za relativně krátký čas ponořit do relaxace a vnímat instrukce.  

Cennou zkušeností se stává i vlastní reflexe po dechovém cvičení, kdy se klient snaží pojmenovat, jak se při dechovém cvičení ve VR cítí, co mu momentálně pomáhá v soustředění se na svůj dech a jaké účinky přináší relaxační prostředí a instrukce, které dechová cvičení speciálně nabízejí.

Reflektující otázky: 

  • Jak na Vás působí virtuální prostředí, ve kterém se na svůj dech zaměřujete? 
  • Jak se při dechovém cvičení ve VR cítíte?
  • Co konkrétního Vám ve VR pomáhá při soustředění se na způsob dýchání?
  • Jak hodnotíte audiovizuální doprovod řízeného dýchání ve VR? 
  • Vnímáte rozdíl mezi tréninkem dechového cvičení ve VR a v běžné situaci? Pokud ano, jaký? 
  • Jak se Vám dařilo následovat instrukce určené k nácviku dýchání? 
Zkušenosti našich klientů

“VR mi umožnilo bohatě prožít nabídnutý čas a uvědomit si, jakou má hodnotu.”

Prohlédněte si námi odzkoušené aplikace, pomocí kterých můžete ve VR relaxovat a trénovat pozornost vůči svému dýchání:

Relaxační cvičení v aplikaci Tripp

Relaxační cvičení v aplikaci Liminal

Funkce zážitku ve virtuální realitě - VR jako forma aktivizace

VR nabízí nejen kreativní možnosti relaxace, ale také psychické i tělesné nabuzení a aktivizaci našich smyslů. Ve VR se můžete vydat do vzdálených a nevšedních míst, popustit uzdu fantazie nebo zažít pohlcující až extrémní formy zážitku, které v běžném životě obvykle nemáte možnost vyzkoušet.

Putování krajinami a objevování jiných světů v aplikaci Nature Treks VR

Zážitková forma VR v aplikaci National Geographic VR

Aktivizace v jedné z nejúspěšnějších aplikací ve VR Beat Saber

Zkouška kreativity a soustředěnosti při kresbě obrazu v aplikaci FirstTouch

FirstTouch

Rychlost a nabitá energie v jedné z aktivit v aplikaci Liminal

Cestování, dechová cvičení, joga, trénink paměti, poslech hudby - vše z pohodlí VR domova v aplikaci Alcove

alcove2

Putování vesmírem v aplikaci Mission: ISS Quest

Reflektující otázky: 

  • Co při aktivizaci ve VR prožíváte? 
  • Jak se Vám dařilo se soustředit na přítomný okamžik? 
  • Jaké emoce ve Vás zážitek ve VR vyvolal?
  • Co konkrétně je pro Vás výhodou zážitku ve VR? 

Pro zážitek ve VR nenacházíte přesná slova? Pro konkrétní vyjádření Vašeho prožitku můžete opět použít emoční karty, které Vaše pocity vystihují a Vaše myšlenky utřídí. 

Jaké jsou zkušenosti našich klientů?

”Oprostila jsem se od běžných problémů.”

“Nejkrásnější bylo utvořit si podmořský svět. Díky VR jsem se do tohoto světa mohla alespoň na chvíli ponořit.”

“Malování ve VR bylo pro mě otázkou soustředěnosti, preciznosti i zažitím vzteku. Prožít si tyto emoce pro mě bylo překvapivě uvolňující a příjemné.”