Využití virtuální reality v péči o duševní zdraví

Příznivé účinky relaxace a pohlcujícího zážitku ve VR popsal Valmaggia et al. (2016) při léčbě úzkosti, kdy pacienti mají možnost bezpečně manipulovat se spouštěči svých obtíží (např. obavy a fobie), čímž mohou snáze své pocity rozpoznat a naučit se je v reálné situaci zvládat. Dále se VR používá k léčbě řady poznávacích, paměťových, emocionálních a motorických obtíží. Přehled studií od Jerdana et al. (2018) ukazuje, že imerzivní povaha VR je ideální pro zvládání prožívané bolesti.  Metoda slouží i jako doplněk psychoterapie. 

VR nyní také otevírá cestu, jak se relaxaci věnovat, a to i v prostředí domova, práce, případně i jako mobilní technologie na cestách. I proto může VR sloužit jako časově efektivní a cenově dostupný nástroj podporující zlepšení nálady a snížení pociťovaného stresu.

vyuziti-virtualni-reality

V čem je relaxace ve VR užitečná z pohledu našich klientů

Smyslem imaginace je vytváření vizuálních i sluchových obrazů a vjemů, které si na základě přímých sugescí a metafor představujeme. Do těchto obrazů se prolíná naše nevědomí, fantazie, sny i vnímání reality. Relaxace pomocí imaginace je užitečná nejen pro snížení stresu, ale funguje jako motivační faktor k vytvoření ideální představy o naší budoucnosti a díky vytvoření různých scénářů děje i k získání vhledu do řešení náročných situací (Utay et al., 2006)

“Ve virtuální realitě se dokážu plně koncentrovat na to, co právě teď prožívám.”

“Líbí se mi možnost změny prostředí, které je zajímavé a často velmi obohacující.”

“Dechová cvičení ve VR jsem si oblíbila, ale i zážitkové aplikace mi ukázaly další cestu, jak doplnit energii.”

“Člověk před sebou vidí úplně jiný svět, čímž je pro mě relaxace o to intenzivnější. Je dobré, že se ve VR můžu sama pohybovat a protáhnout si tělo.”