Virtuální realita

Virtuální realita (dále VR) se momentálně stává jedním z technologických a inovativních přístupů v péči o duševní zdraví. VR prostřednictvím vizualizace a interakcí s virtuálním prostorem umožňuje klientovi prožít a “ponořit” se do prostředí, které nabízí pestrou audiovizuální atmosféru a navozuje pocit přítomnosti teď a tady. Zážitek a vnímání sebe sama v klidném virtuálním prostředí odpoutává klientovu pozornost od stresových a emočně vypjatých situací, pomáhá zaměřit se na podněty, které na klienta v daný okamžik působí, a tak usnadňuje cestu k uvolnění a relaxaci.

virtualni-realita