Práce s emocemi

Emoce hrají důležitou roli v tom, jak se cítíme a chováme. Výsledky řady studií (např. metaanalýza Hu a kolektiv, 2014)  potvrzují, že rozpoznání a porozumění emocím, které prožíváme, je nezbytnou součástí naší psychické pohody. Emoce nám přinášejí informace o tom, co se v našem životě aktuálně děje a pomáhají nám tak uvědomit si své vlastní aktuální potřeby.  Ve Snoezelen lze pracovat jak s běžnými technikami práce s emocemi, tak s technikami, které tuto práci obohacují i o smyslový zážitek. 

Pojmenování vlastních emocí nám může pomoci například: 

 • Lépe vnímat sám sebe a lepší pochopení svého prožívání.
 • Uvědomit si, co aktuálně potřebuji. To může být odpočinek, potřeba realizovat se nebo například pomoc druhé osoby. 
 • Pojmenovat si, co je pro mě krátkodobě i dlouhodobě zdrojem dobré nálady i stresu.
Tip

Všechny uvedené aktivity můžete vyzkoušet jak sami, tak společně s někým blízkým, s kým je pro Vás bezpečné své pocity sdílet.

Jak mi dneska je? Zamyslete se, verbalizujte

Zkuste se na chvíli zastavit a vnímat své vlastní emoce. 

 • Kde v těle emoci cítíte? 
 • Jak by se dala popsat? 
 • Co tato emoce znamená?

Využijte abstraktní metody

Emoce jsou velmi komplexní jevy a verbalizovat je může být občas velmi náročné. Pro řadu pocitů slova ani nalézt nejdou. Proto je možné využít emoční karty. Tyto emoční karty zobrazují řadu abstraktních kreseb nebo fotografií. Na obrázcích není nic konkrétního a pro každého mohou mít jiný význam. Emoční karty pomáhají strukturovat vlastní pocity a hledat způsob, jak je pojmenovat, ať už jen pro sebe nebo pro ostatní. 

Jak s kartami pracovat: 

 1. Rozložte karty před sebe a jednotlivé karty si prohlédněte. 
 2. Vyberte kartu, která znázorňuje Váš aktuální pocit. Občas vědomě víte, proč onu kartu chcete, občas je Vám blízký spíše pocit, který ve Vás karta vyvolává. 
 3. Zkuste si  pro sebe nebo s někým blízkým pojmenovat, proč jste vybrala právě Vámi zvolenou kartu. 

Na trhu existuje řada emočních karet, které lze použít. K dostání jsou na specializovaných e-shopech nebo v knihkupectvích. Některé karty lze vyhledat i volně ke stažení na internetových portálech. 

Například: 

 • B-creative 
 • Petra Martin, Karty emocí
 • Karty ze společenské hry Dixit

Pokud Vás žádné karty neoslovují, je možné v následujících aktivitách využít jakékoliv jiné předměty. Předměty z Vaší domácnosti, vlastní fotografie apod.

karty-dixit
Karty Dixit

Můj příběh

Karty se dají využít nejen k pojmenování svých emocích, ale také k sebeuvědomění vlastních životních zkušeností i strategií, díky kterým člověk v životě překonal různé překážky. 

K tomu je možné použít například karty Storytelling Cards od společnosti B-creative. Tato sada obsahuje 72 barevných i černobílých fotografií, které zachytávají běžné i méně časté obrazy a vyzývají k přemýšlení. Opět je však možné použít jakékoliv karty nebo předměty. 

Zkuste si z rozložených karet vypsat některé, které Vás oslovily, a odpovězte si na následující otázky: 

 • Co na kartě je? Co mě na ní oslovilo? 
 • Myslíte, že příběh, který je na kartě zachycený, je smutný, veselý, tragický…? 
 • Vztahuje se karta, kterou jste si vybrali, k Vaší životní situaci? Pokud ano, jak? 

Pokud chcete jít v aktivitě hlouběji, můžete zkusit vybrat kartu podle následujícího zadání: 

 • Která karta nejvíce vystihuje Vaše dětství a dospívání? 
 • Které karty byste vybrali, abyste zachytili Vaši cestu životem? 
 • Které karty Vám připomínají dosažení Vašeho životního cíle?
 • Která karta znázorňuje Vaše silné stránky a v čem? 
storytelling-cards
M. Shymon - Storytelling Cards

Tvořivé způsoby, jak vyjádřit svoji náladu

Pokud rádi tvoříte nebo je Vám blízké se umělecky/kreativně realizovat, je možné toho využít i při práci s vlastními emocemi. 

Jedním z mnoha různých způsobů může být znázornění svých aktuálních emocí s pomocí přírodních materiálů. Nejen že v tu chvíli věnujete čas svému prožívání, ale také můžete relaxovat díky práci se smyslově podnětným materiálem. 

Příkladem takové aktivity může být například vyjádření nálady v písku. Budete potřebovat malou bedýnku s pískem nebo jiným sypkým materiálem, kamínky, větvičky, mušle nebo cokoliv dalšího. Nejprve se seznamte s materiály, se kterými budete pracovat. Nemusíte nikam spěchat, dopřejte si tolik času, kolik potřebujete. Až budete připraveni, zkuste jakkoliv znázornit do písku svoji aktuální náladu, své prožívání. Využít můžete jak samotný písek, tak kamínky a další předměty, které jste si nachystali. 

Až skončíte, zkuste si odpovědět na následující otázky: 

 • Jak na Vaše ruce působí písek? Jaký je na dotek? 
 • Zvládnete říct, co jste v písku znázornili? 
 • Jaké pro Vás bylo vyjádřit své pocity tímto způsobem? 

Otázky na závěr

 • Jak Vám jde popsat svoji aktuální náladu?
 • Co Vám v tom pomáhá?
 • Jaké pro Vás bylo zamyslet se nad svými pocity?

Je v pořádku, když se zpočátku nedaří vyjádřit své pocity tak, jak přesně si je představujeme. Někomu více vyhovuje o svých pocitech spíše mluvit, jinému jsou příjemnější tvořivé nebo obrázkové aktivity. To vše je v pořádku. Pokud je pro nás vyjadřování svých emocí nové, je v pořádku, že potřebujete delší čas, abyste se cítili jistě. Přesto bychom Vás rádi podpořili v tom, nenechat se odradit nezdarem. Občas je nejpřínosnější vůbec si dovolit věnovat čas svým emocím.

Sebeocenění

Audio