Vzdělávací materiál Jak pracovat na svém duševním zdraví metodami Snoezelen a pomocí virtuální reality vznikl v rámci projektu Centra pro rodinu a sociální péči Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví (2022-1-CZ01-KA210-ADU-000083859).

dusevni-zdravi- esf-spolufinancovano-logo
dusevni-zdravi-erasmus-plus-logo

Duševní zdraví a jeho význam v životě

S významem duševního zdraví se potkáváme čím dál častěji, a to obzvláště v dnešní uspěchané době, kdy čelíme výzvám, které jsou pro naši psychiku náročné. WHO (2022) definuje duševní zdraví jako stav pohody, ve kterém si jedinec uvědomuje své schopnosti, dokáže se vyrovnat s běžnou stresovou zátěží, je schopen se realizovat, produktivně pracovat, učit se a přispívat svému okolí.

Duševní zdraví se tak odráží v našem prožívání, chování, schopnosti rozhodovat se a reagovat na příjemné i nepříjemné podněty. Také spolutvoří naši identitu a sebedůvěru, přičemž následně ovlivňuje komunikaci s okolím a schopnost navazovat a udržovat blízké vztahy.

Je důležité si uvědomit, že náš psychický stav je velmi dynamický. Mění se jak na základě individuálních, tak situačních faktorů, které na nás neustálé působí. Vystavení se nepříznivým faktorům má za následek oslabení naší pohody a s ní i schopností, které jsou pro plnohodnotné prožití života nezbytné. Zvyšuje se riziko psychické zátěže, která dlouhodobě přispívá k rozvoji psychických a jiných onemocnění.

Snahou tedy je si vytvořit takové ochranné mechanismy, které posilují odolnost vůči stresu a podporují naši psychickou pohodu.

Centrum pro rodinu a sociální péči

CRSP Brno nezisková organizace, která od roku 1992 nabízí rodinám i jednotlivcům volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a podporu v obtížných životních situacích. Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské.

Poskytujeme poradenství, vzdělávání a odbornou pomoc rodinám. Jsme zde pro všechny rodiny s respektem k jejich jedinečným potřebám a s otevřeností k výzvám současné společnosti. 

Biskupská 7, Brno

542 217 464

info@crsp.cz

www.crsp.cz

O projektu Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví

Hlavním smyslem projektu je otestovat inovativní kombinaci metod Snoezelen a virtuální reality při vzdělávání dospělých v oblasti zlepšování duševního zdraví a sdílet tyto poznatky mezi partnerskými organizacemi.

Cílem projektu je: 

  1. Vyzkoušet aplikaci virtuální reality a metody Snoezelen pro redukci pocitů stresu a úzkosti u různých cílových skupin.
  2. Porovnat přínosy obou metod tj. metody Snoezelen a aplikaci virtuální reality mezi vybranými cílovými skupinami.
  3. Na základě získaných znalostí a zkušeností vytvořit e-learningový kurz a s využitím digitálních technologií ho zpřístupnit široké veřejnosti. 
  4. Vytvořit vhodnou metodiku použití aplikace virtuální reality pro primární cílovou skupinu a její použitelnost v praxi.
  5. Zapojit zainteresované strany do dialogu o důležitosti odbourávání strachu, úzkosti a stresu.

Partnerem projektu je slovenská organizace Aktívny život